Verontreinigende stoffen en vocht zijn de primaire oorzaak van gevelverslechtering+

Verontreinigende stoffen en vocht zijn de primaire oorzaak van gevelverslechtering